Informacje o zakładzie

Szanowni Państwo,

Na podstawie decyzji Gminy Śmigiel (właściciela) oraz za zgodą Rady Miejskiej Śmigla, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu Sp. z o.o. oraz Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o. 2 grudnia 2019 r.  połączyły się w jeden podmiot, który funkcjonuje pod nazwą Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o.

Do połączenia doszło na podstawie przepisów art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w drodze połączenie przez przejęcie, przy czym spółką przejmującą jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu Sp. z o.o.

W wyniku połączenia, ZGKiM w Śmiglu Sp. z o.o. od 2 grudnia 2019 r.:

  1. przejął ZWK w Śmiglu Sp. z o.o.,
  2. zmienił nazwę na Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o.
  3. przejął wszelkie zobowiązania ZWK w Śmiglu Sp. z o.o.

Poniżej podajemy nowe dane do rozliczeń, które obowiązują od 2 grudnia 2019 r.:

Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o.

ul. Harcmistrza Łukomskiego 19

64-030 Śmigiel

NIP 6981843266

REGON 366063617

KRS 0000652288 prowadzony przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy

Uprzejmie informujemy, że obecna strona internetowa nie będzie już aktualizowana.
Zapraszamy na nową stronę Zakładu Komunalnego w Śmiglu Sp. z o.o.
www.zk-smigiel.pl