Informacje o zakładzie

UWAGA !

 

Zmiana adresu strony internetowej.

Zapraszamy na www.zk-smigiel.pl

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu funkcjonuje od 1990 roku. Na mocy uchwały Nr I/1991 Zarządu Miasta i Gminy Śmigiel z dnia 25 stycznia 1991r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego funkcjonował jako Jednostka Budżetowa Gminy Śmigiel. W tej strukturze działał do 12.12.2016 roku, gdyż na mocy uchwały Nr XXII/170/16 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie likwidacji i przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (http://www.bip.smigiel.pl/dokument/5234) w dniu 13.12.2016r. tj. z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu funkcjonuje jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu Sp. z o.o.

z siedzibą w Śmiglu, przy ul. harcmistrza Łukomskiego 19

64-030 Śmigiel

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000652288, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

nr NIP 6981843266

REGON 366063617

ORGANY SPÓŁKI

Zgromadzenie Wspólników:

Burmistrz Śmigla: Małgorzata Adamczak

Rada nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Eryk Kosiński

Członek Rady Nadzorczej: Iwona Elżbieta Kacprzak

Członek Rady Nadzorczej: Przemysław Popowski                                

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu: Tomasz Pawlak

 

Zakład czynny jest codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 – 15:00

Kasa czynna jest codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 – 12:00