INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN. „SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW DROGOWYCH NA POTRZEBY ZGKiM W ŚMIGLU SP. Z O.O. DLA REALIZACJI KONTRAKTU PN. PRZEBUDOWA ALEI PADEREWSKIEGO W ŚMIGLU”