INFORMACJA O ZMIANIE FORMY PRAWNEJ

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 13.12.2016r. swój status prawny zmienił Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu z siedzibą w Śmiglu przy ul. hm. Zb. Łukomskiego 19, NIP: 6981004979, REGON: 004109640, przekształcając się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.  Od dnia 13.12.2016r. wszelką korespondencję oraz faktury prosimy adresować i wystawiać zgodnie z niżej podanymi danymi:

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W ŚMIGLU

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UL. HARCMISTRZA ŁUKOMSKIEGO 19

64-030 ŚMIGIEL

NIP: 6981843266

REGON: 366063617