Oficjalny wniosek na mocy art. 61 Konstytucji RP w trybie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 tj. z 2016.10.26)

Wniosek o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie – wyszczególnienia parku maszynowego przeznaczonego do zadań oczyszczania Gminy.

Data złożenia petycji 06.06.2019 r.

Wnioskodawca: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o. Prezes Zarządu Adam Szulc, ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa.

W załączeniu treść petycji oraz odpowiedź: