Ogłoszenie o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń na dzierżawę miejsc pod stoiska handlowe podczas „Włościańskich Zawodów w Powożeniu Zaprzęgami” 01.05.2019 r.