ZASADY PRAWIDŁOWEGO POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI

W ramach działań edukacyjnych poniżej przedstawiamy grafikę otrzymaną z Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego przedstawiającą zasady prawidłowego postępowania z odpadami.