Dokumenty wewnętrzne

  • —Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu
  • —Schemat struktury organizacyjnej ZGKiM