Aktualności

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – „SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW DROGOWYCH NA POTRZEBY ZGKiM W ŚMIGLU SP. Z O.O. DLA REALIZACJI KONTRAKTU PN. PRZEBUDOWA ALEI PADEREWSKIEGO W ŚMIGLU”– PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Sukcesywna dostawa materiałów drogowych na potrzeby ZGKiM w Śmiglu Sp. z o.o. dla realizacji kontraktu pn. Przebudowa alei Paderewskiego w Śmiglu”. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa… Więcej >

Oficjalny wniosek na mocy art. 61 Konstytucji RP w trybie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 tj. z 2016.10.26)

Wniosek o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie – wyszczególnienia parku maszynowego przeznaczonego do zadań oczyszczania Gminy. Data złożenia petycji 06.06.2019 r. Wnioskodawca: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o. Prezes Zarządu Adam Szulc, ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa. W załączeniu treść… Więcej >