Aktualności

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN. „SUKCESYWNA DOSTAWA BETONU W CIĄGU 2019 ROKU NA POTRZEBY ZGKiM W ŚMIGLU SP. Z O.O.” (II POSTĘPOWANIE)

Do ostatecznego terminu składania ofert w prowadzonym postępowaniu do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu Sp. z o.o. wpłynęły dwie oferty. W załączeniu skan zestawienia złożonych ofert z punktacją oraz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: