Aktualności

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN. SUKCESYWNA DOSTAWA BETONU W CIĄGU 2017 ROKU NA POTRZEBY ZGKIM W ŚMIGLU SP. Z O. O.

Śmigiel, 14.03.2017 r. L.dz. 262/2017/KN Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa betonu w ciągu 2017 roku na potrzeby ZGKiM w Śmiglu Sp. z o. o.” Nr sprawy nadany przez Zamawiającego: 1/2017/ZP INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY… Więcej >

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – SUKCESYWNA DOSTAWA BETONU W CIĄGU 2017 ROKU NA POTRZEBY ZGKiM W ŚMIGLU SP. Z O.O. – PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę betonu w ciągu 2017 roku na potrzeby ZGKiM w Śmiglu Sp. z o.o. —————————————– Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków… Więcej >