Aktualności

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – SUKCESYWNA DOSTAWA BETONU W CIĄGU 2017 ROKU NA POTRZEBY ZGKiM W ŚMIGLU SP. Z O.O. – PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę betonu w ciągu 2017 roku na potrzeby ZGKiM w Śmiglu Sp. z o.o. —————————————– Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków… Więcej >

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO I REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ NA BUDYNKACH UŻYTKOWYCH ŚMIGIELSKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ W ŚMIGLU

Śmigiel,18.11.2016 r. L.dz.1100/2016/KMO Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wymiana pokrycia dachowego i remont więźby dachowej na budynkach użytkowych Śmigielskiej Kolei Wąskotorowej w Śmiglu Nr sprawy nadany przez Zamawiającego: 4/2016/ZP   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zakład Gospodarki… Więcej >

ZESTAWIENIE OFERT W POSTĘPOWANIU pn. Wymiana pokrycia dachowego i remont więźby dachowej na budynkach użytkowych Śmigielskiej Kolei Wąskotorowej w Śmiglu

Na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1020) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu przekazuje wymagane informacje: Śmigiel, 14.11.2016 r. Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wymiana pokrycia dachowego i… Więcej >

PYTANIA I ODPOWIEDZI ( nr 2) DO SIWZ przetargu nieograniczonego pn. „Wymiana pokrycia dachowego i remont więźby dachowej na budynkach użytkowych Śmigielskiej Kolei Wąskotorowej w Śmiglu.”

Śmigiel, 08.11.2016r.   L.dz. 914/W/2016/KMO/GŁ PYTANIA I ODPOWIEDZI – dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Wymiana pokrycia dachowego i remont więźby dachowej na budynkach użytkowych Śmigielskiej Kolei Wąskotorowej w Śmiglu.”   W dniu 08.11.2016 r. do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w… Więcej >