Archiwum: ZGKiM Śmigiel

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN. „SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW DROGOWYCH NA POTRZEBY ZGKiM W ŚMIGLU SP. Z O.O. DLA REALIZACJI KONTRAKTU PN. PRZEBUDOWA ALEI PADEREWSKIEGO W ŚMIGLU”

Do ostatecznego terminu składania ofert w prowadzonym postępowaniu do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu Sp. z o.o. wpłynęły dwie oferty. W załączeniu skan zestawienia złożonych ofert z punktacją oraz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT DOT. PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN. „SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW DROGOWYCH NA POTRZEBY ZGKiM W ŚMIGLU SP. Z O.O. DLA REALIZACJI KONTRAKTU PN. PRZEBUDOWA ALEI PADEREWSKIEGO W ŚMIGLU”

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu Sp. z o.o. w załączeniu przekazuje informacje z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa materiałów drogowych na potrzeby ZGKiM w Śmiglu Sp. z o.o. dla realizacji kontraktu pn. Przebudowa alei Paderewskiego… Więcej >

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – „SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW DROGOWYCH NA POTRZEBY ZGKiM W ŚMIGLU SP. Z O.O. DLA REALIZACJI KONTRAKTU PN. PRZEBUDOWA ALEI PADEREWSKIEGO W ŚMIGLU”– PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Sukcesywna dostawa materiałów drogowych na potrzeby ZGKiM w Śmiglu Sp. z o.o. dla realizacji kontraktu pn. Przebudowa alei Paderewskiego w Śmiglu”. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa… Więcej >